Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Bestyrelsesmøder
Vand
Fornyelse af gravsted
Aftagning af gran
Forårsblomster
Regler for urnegravsteder i plænen
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Aftagning af gran

På gravsteder, hvor der er aftale om granpålægning, 
vil vore gartnere fjerne grannen inden påske,
hvis vejret tillader det.