Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Bestyrelse
Ordensregler
Bestemmelser
Anlæg og vedligeholdelse
Fællesplæner
Urnepladser
Takster
Gravsteder
Begravelse mm.
Administration
Ikrafttræden
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Begravelse, kremering og urnenedsættelse

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse om begravelser og kremering skal anmodning om dette snarest muligt efter dødsfaldet fremsættes overfor begravelsesmyndigheden i bopælssognet (dvs. sognepræst eller kordegn).

Begravelse (jordfæstelse eller kremering) skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet, dødsdagen medregnet.

Tidspunktet for en handling i et af kapellerne ved en begravelse (efterfulgt af jordfæstelse) eller en bisættelse (efterfulgt af ligbrænding), fastsættes i samråd med Kirkegårdenes Kontor. Aftale herom skal træffes hurtigst muligt efter dødsfaldet og senest 2 hverdage, før begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

En begravelse eller en bisættelse fra et af Kolding Kirkegårdes kapeller kan finde sted mandag til og fredag kl. 10.00, 11.30 og 14.30. På lørdag er der muligheder kl. 10.00 og 11.30.

En begravelse, hvor højtideligheden sker uden for Kolding Kirkegårdes kapeller kan, grundet den ekstra transporttid, senest foregå kl. 14.00 mandag til fredag og kl. 11.30 om lørdagen.

Urnenedsættelser kan finde sted mandag til og med fredag indenfor personalets normale arbejdstid.

Betaling for begravelse og bisættelse sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Bedeslag
Ved Ndr. og Sdr. Kapel kan der tilbydes bedeslag ved rustvognen og ved begravelser. Der kan også tilbydes bedeslag i kapellet med undtagelse af de gange der er en urnenedsættelse samtidig, da det ikke med sikkerhed vil kunne lade sig gøre for kapelassistenten at nå tilbage fra urnenedsættelsen.