Forside
Kolding Kirkegårde
Kontakt
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Bestyrelsesmøder
Vand
Fornyelse af gravsted
Regler for urnegravsteder i plænen
Sommerblomster
Flagdage
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Provstiudvalget godkendte den 19. maj 2010 nye vedtægter for kirkegårdsbestyrelsen for Kolding Kirkegårde.

Ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder offentlige og annonceres på Kolding Kirkegårdes hjemmeside.

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet den 6. juni 2017

    • Endnu ikke fastlagt

 

Møderne afholdes på Den Gamle Kirkegård, Clemensgade 19B, kolding

Mødedatoer for efteråret 2017:

Endnu ikke fastlagt