Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Bestyrelsesmøder
Vand
Fornyelse af gravsted
Granpyntning
Aftagning af gran
Regler for urnegravsteder i plænen
Sommerblomster
Udskiftning af Hække Sdr. Kirkegård afd. D
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Gravsteder, hvor brugsretten udløber den 31. december 2014, kan fornyes.

Er fornyelsen ikke sket inden 1. marts 2015, vil gravstedet blive nedlagt efter gældende regler.

Fornyelse sker ved henvendelse til Kirkegårdenes Kontor, Lærkevej 200, 6000 Kolding tlf. 75 50 78 70.

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 09-14. Lørdag lukket.