Forside
Kolding Kirkegårde
Kontakt
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Bestyrelsesmøder
Vand
Fornyelse af gravsted
Regler for urnegravsteder i plænen
Sommerblomster
Flagdage
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Gravsteder, hvor brugsretten udløber den 31. december 2016, kan fornyes.

Er fornyelsen ikke sket inden 1. marts 2017, vil gravstedet blive nedlagt efter gældende regler.

Fornyelse sker ved henvendelse til Kirkegårdenes Kontor, Lærkevej 200, 6000 Kolding tlf. 75 50 78 70.

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 09-14. Lørdag lukket.