Forside
Kolding Kirkegårde
Administration
Gamle kirkegård
Søndre kirkegård
Nordre kirkegård
Kontakt
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Den Gamle Kirkegård og Kapel
Clemensgade 19 B

Kirkegården er beliggende mellem Tøndervej, Clemensgade, Stejlbjergvej og Ottosgade med den gamle hovedindgang fra Tøndervej. Der er tillige adgang fra de øvrige gader der omkranser kirkegården.

Der er enkelte parkeringspladser bag ejendommen.

Kirkegården, der er den ældste i Kolding, blev taget i brug den 8. november 1806, hvor en ung pige på 17 år blev begravet. Hendes gravsted findes stadig på kirkegården, beliggende ved alleen fra den østligste indgang, graven er forsynet med 2 hvide gravsten.

I en periode fra 1978 til 1985, var man af den formodning at kirkegården skulle nedlægges i 2026. Dette viste sig at være en fejl, hvorfor regulativet blev ændret og kirkegården forbliver en ”arbejdende kirkegård”.

Kirkegården har et samlet areal på 3,4 ha med ca. 6.000 anlagte gravpladser.

Kapellet, der ligger midt på kirkegården, er opført i 1906 og senere renoveret i 1988/1989, der er endvidere lagt nyt tag på kapellet efter stormen i 1999.

Gravstedstyper på Den Gamle Kirkegård

  • Kistegravsteder med en eller flere gravpladser med gravsten.

  • Urnegravsteder med plads til en eller flere urner med gravsten.

  • Kiste- og urnefællesplæne uden gravsten.

  • Urnegravsteder og kistegravsteder i plæne med liggende sten.

 

Oversigtskort

Kapellet på Den gamle Kirkegård

Der er plads til ca. 65 personer.

Iflg. brandmyndighederne må der max være 110 personer i lokalet.