Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Sdr. Kapel
Gamle kirkegårdSøndre kirkegårdNordre kirkegård

 

Torsdag den 8. december er kontorets åbningstid fra kl. 9.00 - 11.00


Denne hjemmeside giver oplysninger til besøgende og brugere af  Kolding Kirkegårde, om gravstedstyper og andre praktiske oplysninger, der kan være brug for i den svære og vanskelige situation der kan opstå, når en nær slægtning afgår ved døden.

Kirkegårdene har primærfunktion som begravelsesplads for byens borgere, men fungerer også som rolige grønne områder – grønne byrum. Her kan besøgende nyde den særlige fredfyldte idyl, der  hersker på vore kirkegårde. Eksempler på gravsteder og fine park- og landskabselementer, som kirkegårdene indeholder, illustreres med billeder.
Samtidig kan man opleve historiske og kulturhistoriske mindesmærker, der fortæller om vore forfædre, deres liv og færden.

Kirkegårdenes personale - i  administrationen og på kirkegårdene -  vil altid være rede til at besvare spørgsmål og vejlede om vore kirkegårde.

På Kolding Kirkegårdes vegne

Marie Vedel-Rieper
Kirkegårdsleder