Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Vagttelefoner
Kister og kistepynt
Anonym fællesplæne
Kølerum
Brug af Modtagelses kapeller
Servitutter
Anlæg af gravsted


Kistepynt

Ved Kolding Kirkegårde er proceduren ved begravelser, at kistepynten (bånd og blomster) går med kisten i graven.

Hvis der er et ønske om at kistepynten skal lægges på gravstedet, skal det altid meddeles kontoret senest dagen før begravelsen.

Blomsterhandlerne skal have besked på, at pynten kun må være ”klistret” fast.

Blomsterne bliver taget af, inden kisten sænkes.

Kister
Af sikkerhedshensyn må der til begravelser kun anvendes kister, som er godkendt til begravelser.