Forside
Kolding Kirkegårde
Kontakt
Bestyrelse
Regulativ
Bestyrelse
Ordensregler
Bestemmelser
Anlæg og vedligeholdelse
Fællesplæner
Urnepladser
Takster
Gravsteder
Begravelse mm.
Administration
Ikrafttræden
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


 

 

Ordensregler

 

Ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kirkegårdene er pålagt kirkegårdslederen og dennes personale. 

Vis følgende hensyn:

 

  •          Undlad færdsel udenfor gangene
  •          Mindreårige børn ledsages af voksne
  •          Undgå støjende adfærd
  •          Undlad berøring af andres beplantninger m.m.
  •          Parkering er henvist til de indrettede p-pladser
  •          Hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber skal straks fjernes
  •          Bilkørsel er kun tilladt efter aftale med Kolding Kirkegårde.
           Der kan udstedes særlig kørselstilladelse, der skal placeres synligt i bilen

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre politianmeldelse og erstatningskrav.