Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Bestyrelse
Ordensregler
Bestemmelser
Anlæg og vedligeholdelse
Fællesplæner
Urnepladser
Takster
Gravsteder
Begravelse mm.
Administration
Ikrafttræden
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted


Ordensregler
Ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kirkegårdene er pålagt kirkegårdslederen og dennes personale. 

Vis følgende hensyn:
·        Undlad færdsel udenfor gangene
·        Mindreårige børn ledsages af voksne
·        Undgå støjende adfærd
·        Undlad berøring af andres beplantninger m.m.
·        Parkering er henvist til de indrette p-pladser
·        Hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber skal straks fjernes
·        Bilkørsel er kun tilladt efter aftale med Kolding Kirkegårde. Der kan udstedes særlig
     kørselstilladelse, der skal placeres synligt i bilen

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre politianmeldelse og erstatningskrav.