Forside
Kolding Kirkegårde
Bestyrelse
Regulativ
Takster
Ledige job
PBS - Betalingsservice
Regnskab
Aktuelle nyheder
Bestyrelsesmøder
Vand
Fornyelse af gravsted
Granpyntning
Aftagning af gran
Regler for urnegravsteder i plænen
Sommerblomster
Udskiftning af Hække Sdr. Kirkegård afd. D
Flagdage
Kontakt
Kørsel på kirkegårdene
Grandækning/pyntning
Orientering til bedemænd
Servitutter
Anlæg af gravsted



Der er åbnet for vandet i perioden 1. april - 31. oktober

(hvis vejret tillader det)